Bouw waterpartijen, fonteinen

Hoe gaan we te werk?

Ieder project krijgt een team toegewezen.
De projectleiding bereidt alles minutieus voor, installateurs krijgen uitvoeringsplannen en werkopdrachten en de dagelijkse briefings vermijden misverstanden. De werkmethodes worden permanent bijgestuurd. Pas na uitvoerig en zorgvuldig testen gaan we over naar een volgende fase.
Bij oplevering maken we samen het asbuiltdossier op met een uitgebreide debriefing.

Bij overdracht organiseren we een opleiding waarna de installatie geen geheimen meer kent voor de opdrachtgever.

Detailplan

Voor aanvang van de werken worden alle detailplannen met de bijhorende planning opgemaakt. Vaak als partner in een groter geheel. Aannemers, studiebureau’s, ontwerpbureau’s, landschapsarchitecten.
 

Kwaliteitscontrole

Bij elke nieuwe fase van het installatieproces worden testen uitgevoerd. We laten niets aan het toeval over. 

De beste techniek

De technisch beste technieken in de gegeven context van timing, weersinvloeden, budget, werfsituatie en beleidskeuzes worden steeds toegepast. Op die manier worden de middelen steeds efficiënt ingezet.

Bouw waterpartijen, fonteinen

Streven naar perfectie

Elk project is maatwerk, dat maakt onze stiel boeiend. Ieder nieuw project kan teren op de ervaring van de vorige. Wij streven naar perfectie. 

Bouw waterpartijen, fonteinen

Renovatie

Wij hebben een doelgerichte aanpak en bieden door ervaring gedreven oplossingen aan om oude waterpartijen op te waarderen. We transformeren de technieken naar moderne energie-efficiënte oplossingen, vernieuwen historisch leidingwerk en renoveren monumenten. 

Gavere door BVBA Aquafontal

"Ik wil jullie hartelijk danken voor de fijne samenwerking aan dit project. Door uw inzet, correcte opvolging en kwaliteitsvolle en tijdige uitvoering van de aan u toevertrouwde werken, hebben we in een zeer positieve sfeer de werf kunnen opleveren"

Mail ons voor jouw ontwerp