Herinrichting Lijnbaanstraat - Stad Oostende

Voorkomen en beperken van hittestress in de stad.

Hete zomers zijn een realiteit waar we in de toekomst steeds vaker mee geconfronteerd zullen worden. Omdat hitte wordt gegenereerd in verstedelijkte gebieden, is het aanleggen van groene zones in de stad een antwoord op deze uitdaging.

Hemelwater opvangen en hergebruiken

Regenwater hergebruiken

Hemelwater opvangen en hergebruiken. Het oppervlaktewater dat binnen het gebied valt, vangen we op in ondergrondse bekkens. In droge periodes kan dit water gebruikt worden voor de bevloeiing van de beplanting in de binnenstad.

innovatief riolering- en wegenisontwerp

Efficiënter waterbeleid

Omdat de riolen de gigantische hoeveelheid water soms niet meer kunnen slikken na een hevige regenbui ontwerpen we een innovatief riolering- en wegenisontwerp. Zo ontstaat er veel meer bergingscapaciteit en kan je intense regenbuiten veel beter opvangen dan een klassiek ondergronds rioolstelsel. Je kan bijvoorbeeld tot 5 keer meer dan een klassiek rioolstelsel opvangen en zo zorg je voor een beter efficiënter waterbeleid.

Vernuft Irrigatiesysteem

Vernufte Irrigatiesystemen

Bomen hebben water nodig, niet te fel maar ook niet te weinig. Er moet heel goed nagedacht worden over de aanplanting en de zorg van bomen en planten bij nieuwe projecten. We plaatsen zoveel mogelijk tentakels of sensoren in de installatie die ons informatie bezorgen en bepaalde patronen blootleggen. Op basis van die patronen kunnen we data-gedreven interventies uitvoeren. Die data is van goudwaarde om de bevloeiing te kunnen aansturen. 

Bediening op afstand

Bediening op afstand

De procesparameters van de waterinstallaties worden gemonitord en gevisualiseerd op individuele dashboards. De data van de verschillende sensoren en actuatoren geven inzicht en laten toe om de installatie verder optimaal af te stellen en bij te regelen. De klant kan vanop afstand de fontein programmeren en bedienen.

Samen zorgen we voor het klimaat en onze planeet.